Home > News, SMS, Wallpapers > Bhai Balwant Singh Rajoana Zindabad

Bhai Balwant Singh Rajoana Zindabad


TRIBUTE TO BHAI BALWANT SINGH RAJOANA – OFFICIAL 2012 – KHALISTAN ZINDABAD

Bhai Balwant Singh Rajoana Zindabad

Bhai Balwant Singh Rajoana Zindabad

28 ਨੂ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾ ਦੇਓ ਸਿੰਘੋ… ਬੜੀ ਏ
ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ.
ਸਿਖ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਝੂਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਮਹਾਨ.
ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ .
ਸ਼ੇਰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ….!!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: